TV& VIDEO

cơ quan vũ trụ

Trung Quốc: Ý tưởng cộng đồng trên sao Hỏa

Trung Quốc: Ý tưởng cộng đồng trên sao Hỏa

VTV.vn - Trung Quốc phát triển mô hình thành phố rừng trên sao Hỏa có tên gọi Thượng Hải mới.