TV& VIDEO

công chức nhà nước

Vì sao doanh nghiệp tư nhân khó lớn?

Vì sao doanh nghiệp tư nhân khó lớn?

VTV.vn - VCCI cảnh báo nạn hạch sách, nhũng nhiễu, phân biệt đối xử của một bộ phận cơ quan, công chức nhà nước khiến khu vực DN tư nhân đang ngày càng teo tóp, không muốn lớn.