TV& VIDEO

công chứng

Sao y bản chính mà không cần bản chính

Sao y bản chính mà không cần bản chính

VTV.vn - Dù không có bản gốc nhưng chỉ với 3.000 đồng, phóng viên vẫn có được 1 bản sao với dấu chứng thực “Bản sao đúng với bản chính”.