TV& VIDEO

Cộng đồng Hồi giáo

Cộng đồng Hồi giáo chào đón lễ Eid-al-Fitr

Cộng đồng Hồi giáo chào đón lễ Eid-al-Fitr

VTV.vn - Ngày 6/7 là ngày những người theo đạo Hồi trên thế giới chào đón lễ Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.