TV& VIDEO

cộng hòa Ireland

Gương mặt những nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới

Gương mặt những nhà lãnh đạo trẻ trên thế giới

VTV.vn - Trên thế giới đã có nhiều vị lãnh đạo trẻ, khi lên nắm quyền đã tạo nên những hiện tượng, đem lại rất nhiều hy vọng. Sau đây sẽ là gương mặt một vài người trong số họ.