TV& VIDEO

công nghệ nhận diện khuôn mặt

Tăng cường bảo mật nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt

Tăng cường bảo mật nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt

VTV.vn- Ở Việt Nam, dù khá mới mẻ nhưng các kĩ sư trong nước đang dần bắt kịp với xu hướng công nghệ nhận diện khuôn mặt, từ đó cho ra đời những ứng dụng thiết thực trong đời sống.