công nghiệp hỗ trợ

Tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng của đầu tư nước ngoài

Tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng của đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive