TV& VIDEO

công nhân kỹ thuật

Tháng 7, nhu cầu nhân lực của TP.HCM tăng 17%

Tháng 7, nhu cầu nhân lực của TP.HCM tăng 17%

VTV.vn - Nhu cầu nhân lực chung của TP.HCM trong tháng 7 đang có sự tăng trưởng 17% so với tháng liền kề.