TV& VIDEO

công tác dân số

Nghệ An: Già làng tích cực làm công tác dân số

Nghệ An: Già làng tích cực làm công tác dân số

VTV.vn - Già làng Lô Thiên Phúc đã làm công tác dân số, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.