TV& VIDEO

công tác phòng cháy

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ ngày 2/11 đã có công điện yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.