TV& VIDEO

công trình trọng điểm

Dự kiến thành lập mới 1.700 doanh nghiệp tại Cần Thơ

Dự kiến thành lập mới 1.700 doanh nghiệp tại Cần Thơ

VTV.vn - Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để thành lập mới 1.700 doanh nghiệp là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2018 của TP Cần Thơ.