TV& VIDEO

công trình trọng điểm

Loạt cơ chế mới chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Loạt cơ chế mới chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

VTV.vn - Nghị quyết về xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư phải qua đấu thầu.