TV& VIDEO

công trình vi phạm

Hà Nội: Thanh tra xây dựng phát hiện hơn 1.900 công trình vi phạm

Hà Nội: Thanh tra xây dựng phát hiện hơn 1.900 công trình vi phạm

VTV.vn - Năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 17.422 công trình, trong đó số công trình có vi phạm là 1.916 công trình.