TV& VIDEO

công ty công nghệ cao

Khủng hoảng ngầm trong ngành công nghệ thông tin Ấn Độ

Khủng hoảng ngầm trong ngành công nghệ thông tin Ấn Độ

VTV.vn - Các công ty CNTT Ấn Độ gặp nhiều khó khăn và liên tục cắt giảm nhân sự. Đối với một số người, áp lực quá lớn đã đẩy họ vào bước đường cùng vì không thấy tương lai.