cử nhân

Sinh viên còn thụ động trong tìm việc làm

Sinh viên còn thụ động trong tìm việc làm

VTV.vn - Thực tế hiện nay, hàng trăm ngàn sinh viên ra trường hàng năm đều có đặc điểm chung là: không chủ động, không có kỹ năng, không phù hợp với yêu cầu công việc...