TV& VIDEO

cửa hàng miễn thuế

Mô hình sân bay thông minh cho tương lai

Mô hình sân bay thông minh cho tương lai

VTV.vn - Một công ty ở Anh mới đây đã giới thiệu một mô hình sân bay thông minh cho tương lai. Công ty này hy vọng vào năm 2040 sân bay này có thể đi vào hoạt động.