TV& VIDEO

Cửa Lò

Cửa Lò - “Viên ngọc xanh” xứ Nghệ

Cửa Lò - “Viên ngọc xanh” xứ Nghệ

VTV.vn - Cửa Lò là một trong những đô thị du lịch biển phát triển năng động của cả nước và được ví như “Viên ngọc xanh” của Nghệ An.