TV& VIDEO

cua

AHLĐ Hồ Quang Cua với giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”

AHLĐ Hồ Quang Cua với giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”

Sáng nay (23/5) tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Vinh quang Việt Nam, nơi tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp xuất sắc trong mọi lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.