TV& VIDEO

cực bắc

Cuộc sống ở nơi mặt trời "đi ngủ muộn"

Cuộc sống ở nơi mặt trời "đi ngủ muộn"

VTV.vn - Mặt trời đi ngủ muộn, thế nên các hoạt động của người dân tại Alaska, Mỹ cũng kết thúc muộn hơn, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời.