TV& VIDEO

cung cấp rau an toàn

"Thở phào" kết quả thử nhanh mẫu rau sạch ngay tại ruộng

"Thở phào" kết quả thử nhanh mẫu rau sạch ngay tại ruộng

VTV.vn - Đoàn giám sát đã thực hiện kiểm tra nhanh các mẫu rau được thu hoạch trực tiếp trên ruộng của cơ sở sản xuất rau an toàn An Phú Hưng tại tỉnh Hà Nam.