TV& VIDEO

Cùng em đến trường

Cộng đồng người Việt Nam tại Áo trao tặng 2.000 Euro cho Quỹ Tấm lòng Việt

Cộng đồng người Việt Nam tại Áo trao tặng 2.000 Euro cho Quỹ Tấm lòng Việt

VTV.vn - Ngày 18/1, ông Vũ Việt Anh đã thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam tại Áo trao tặng số tiền 2.000 Euro cho Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN.