TV& VIDEO

cước điện thoại

Các giáo viên trải lòng về chuyện thu nhập

Các giáo viên trải lòng về chuyện thu nhập

VTV.vn - 5.678.000 đồng - mức lương được xem là cao với thâm niên 20 năm đi dạy của một giáo viên trong biên chế. Nhưng với giáo viên hợp đồng, mức thu nhập thấp hơn rất nhiều lần.