TV& VIDEO

cuộc thi sắc đẹp

Độc đáo cuộc thi sắc đẹp dành cho cá ở Singapore

Độc đáo cuộc thi sắc đẹp dành cho cá ở Singapore

VTV.vn - Có nhiều cuộc thi kì lạ trên thế giới, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về cuộc thi sắc đẹp dành cho cá mới được tổ chức ở Singapore.