TV& VIDEO

cựu chiến binh mỹ

Tình yêu của cựu binh Mỹ với Việt Nam

Tình yêu của cựu binh Mỹ với Việt Nam

VTV.vn - Ông Paul George, một cựu binh Mỹ không chỉ mở lớp học tiếng Anh miễn phí mà còn sơn lại những bức tường cũ, bị dán rao vặt giúp chúng trở nên sạch đẹp hơn.