TV& VIDEO

cứu hộ cứu nạn trên biển

Biên phòng Quảng Trị diễn tập cứu hộ cứu nạn trên biển

Biên phòng Quảng Trị diễn tập cứu hộ cứu nạn trên biển

VTV.vn - Bộ đội biên phòng Quảng Tr ị vừa tổ chức diễn tập trên biển nhằm nâng cao khả năng tác chiến và khả năng xử lý các tình huống trên biển.