đặc điểm nhận dạng

Áp dụng công nghệ trong phân tích ngôn ngữ cơ thể

Áp dụng công nghệ trong phân tích ngôn ngữ cơ thể

VTV.vn - Ngôn ngữ cơ thể có thể giúp chúng ta tăng tỷ lệ thành công hơn trong công việc hay các mối quan hệ.