Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi. (Ảnh: Telegraph)