TV& VIDEO

đại biểu HĐND

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

VTV.vn - Ngày 21/9, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) để thông qua các Nghị quyết quan trọng