TV& VIDEO

đại biểu HĐND

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế: Chất vấn dự án chậm tiến độ.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế: Chất vấn dự án chậm tiến độ.

VTV.vn - Hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc rà soát các dự án chậm tiến độ để xem xét thu hồi các dự án treo và lập đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế