Đại học công nghệ

Dự án công nghệ phân hủy xác động vật chết của sinh viên được đầu tư 1 tỷ đồng

Dự án công nghệ phân hủy xác động vật chết của sinh viên được đầu tư 1 tỷ đồng

VTV.vn - Ý tưởng này của đội thi Aspei tới từ Đại học Công nghệ đã tham gia tranh tài trong ngày hội Thành phố khởi nghiệp sáng tạo vừa được tổ chức.