TV& VIDEO

Đại học công nghệ

DN kết hợp trường học đào tạo nhân lực logistics: Chất lượng nhân lực sẽ tốt hơn

DN kết hợp trường học đào tạo nhân lực logistics: Chất lượng nhân lực sẽ tốt hơn

VTV.vn - Theo các chuyên gia, việc kết nối DN với trường học sẽ giúp sinh viên có kinh nghiệm làm việc thực tế thay vì chỉ học lý thuyết rồi phải đào tạo lại từ đầu khi làm việc.