TV& VIDEO

Đại học Giao thông Vận tải

Việt Nam có trường Đại học đầu tiên được kiểm định chất lượng

Việt Nam có trường Đại học đầu tiên được kiểm định chất lượng

VTV.vn - Sáng 23/3, Đại học Giao thông Vận tải đã trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.