TV& VIDEO

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chủ tịch nước thăm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chủ tịch nước thăm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chiều 25/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.