TV& VIDEO

đại học kỹ thuật

Thiết bị giám sát sự biểu cảm trên khuôn mặt

Thiết bị giám sát sự biểu cảm trên khuôn mặt

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Kỹ thuật liên bang Lausanna, Thụy Sỹ, vừa phát triển một nguyên mẫu thiết bị có khả năng đọc được những biểu hiện trên khuôn mặt của các tài xế.