Đại học Quốc gia Singapore

Singapore siết chặt quản lý xe đạp chia sẻ

Singapore siết chặt quản lý xe đạp chia sẻ

VTV.vn - Chính phủ Singapore đang đề xuất các biện pháp quản lý việc đỗ xe đạp chia sẻ một cách chặt chẽ hơn.