TV& VIDEO

Đại học Tokyo

Khám phá chiếc dĩa thông minh tạo vị cho món ăn

Khám phá chiếc dĩa thông minh tạo vị cho món ăn

VTV.vn - Một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo đã phát minh ra chiếc dĩa có thể tạo ra vị mặn của muối qua dòng điện.