TV& VIDEO

Đại hội đại biểu toàn quốc

Tăng cường giao lưu hữu nghị Việt - Trung

Tăng cường giao lưu hữu nghị Việt - Trung

VTV.vn - Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, luôn coi đây là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.