TV& VIDEO

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị quân đội duy trì chế độ canh trực

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị quân đội duy trì chế độ canh trực

VTV.vn - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị quân đội tiếp tục duy trì nghiêm chế độ canh trực để nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết.