TV& VIDEO

dâm ô với trẻ em

Lần đầu tiên tổ chức phiên tòa giả định về xâm hại tình dục ở TP.HCM

Lần đầu tiên tổ chức phiên tòa giả định về xâm hại tình dục ở TP.HCM

VTV.vn - Lần đầu tiên tại TP.HCM, một phiên tòa giả định về chuyên đề xâm hại tình dục đối với trẻ em được tổ chức dành cho học sinh từ độ tuổi 11 - 15.