TV& VIDEO

đàm phán gia nhập EU

Brexit không ảnh hưởng tới việc mở rộng EU

Brexit không ảnh hưởng tới việc mở rộng EU

VTV.vn - Brexit hay việc Anh rời EU không ảnh hưởng tới tiến trình mở rộng khối này. Đây là lời đảm bảo của các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị với các nước Balkan ở Paris, Pháp.