dân số trẻ

Châu Phi sẽ có thành phố 100 triệu dân đầu tiên trên thế giới

Châu Phi sẽ có thành phố 100 triệu dân đầu tiên trên thế giới

VTV.vn - Tốc độ đô thị hóa cùng tỷ lệ sinh đẻ cao nhiều khả năng sẽ tạo ra nhiều thành phố 100 triệu dân tại châu Phi vào cuối thế kỷ này.