TV& VIDEO

dân số trẻ

Lao động nữ giới - Chìa khóa để Ấn Độ đạt mục tiêu tăng trưởng

Lao động nữ giới - Chìa khóa để Ấn Độ đạt mục tiêu tăng trưởng

VTV.vn - Cứ 3 phụ nữ Ấn Độ chỉ 1 người có việc làm hoặc đang tìm việc. Theo Ngân hàng thế giới (WB), đây là một vấn đề đang lo ngại và sẽ kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế.