TV& VIDEO

Dân tộc Mường

Tổng Bí thư đánh giá cao sự năng động của Hòa Bình trong phát huy lợi thế

Tổng Bí thư đánh giá cao sự năng động của Hòa Bình trong phát huy lợi thế

VTV.vn - Tổng Bí thư đánh giá cao sự năng động của Hòa Bình phát huy lợi thế tiềm năng, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hợp lý, triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.