TV& VIDEO

đánh

Sử dụng điện thoại lúc mưa giông, 7 người bị sét đánh

Sử dụng điện thoại lúc mưa giông, 7 người bị sét đánh

Trong lúc đang gặt lúa chiều 25/5, bảy người dân tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị sét đánh trúng, khiến một người tử vong, 6 người bị thương.