TV& VIDEO

đất đá

Mục kích con đường vận chuyển đất đá khai thác trái phép ở Đồng Nai

Mục kích con đường vận chuyển đất đá khai thác trái phép ở Đồng Nai

VTV.vn - Tại khu vực khai thác đất đá xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, người dân địa phương cho biết mỗi ngày có khoảng hàng trăm xe ben vận chuyển đất đá trên con đường này.