TV& VIDEO

đất ở

Tái diễn tình trạng biến đất trồng lúa thành đất ở tại Gia Lai

Tái diễn tình trạng biến đất trồng lúa thành đất ở tại Gia Lai

VTV.vn - Dù tại Nghị định 42 của Chính phủ đã quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa nhưng ở nhiều địa phương của Gia Lai, tình trạng người dân bán đất trồng lúa vẫn diễn ra.