TV& VIDEO

đặt phòng khách sạn trực tuyến

Doanh nghiệp Việt giành thị phần du lịch trực tuyến

Doanh nghiệp Việt giành thị phần du lịch trực tuyến

VTV.vn - Trước tiềm năng to lớn, các công ty lữ hành và dịch vụ du lịch của Việt Nam phải nắm bắt cơ hội,giành thị phần du lịch trực tuyến.