TV& VIDEO

dấu hiệu

Một số dấu hiệu "tố" bạn có vấn đề về dạ dày

Một số dấu hiệu "tố" bạn có vấn đề về dạ dày

VTV.vn - Nếu có những dấu hiệu như dưới đây, bạn có thể gặp vấn đề về dạ dày và cần có cách điều trị hợp lý.