Đầu tư Phát triển

"Nguồn vốn ODA phải được ưu tiên đầu tư hiệu quả hơn"

"Nguồn vốn ODA phải được ưu tiên đầu tư hiệu quả hơn"

VTV.vn - Đó là ý kiến của Tiến sĩ Trần Du Lịch đưa ra trong chương trình Đối thoại và chính sách tuần này.