TV& VIDEO

đẩy lùi IS

Liên minh quốc tế nhóm họp tìm cách đẩy lùi IS

Liên minh quốc tế nhóm họp tìm cách đẩy lùi IS

VTV.vn - Ngoại trưởng các nước tham gia Liên minh quốc tế chống IS đã nhóm họp tại Paris nhằm trao đổi về chiến lược đẩy lùi bước tiến của nhóm phiến quân này.