TV& VIDEO

đề xuất tăng lương

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

VTV.vn - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.