TV& VIDEO

đeo mặt nạ

Tân Cương (Trung Quốc) cấm người Hồi giáo đeo mạng che mặt

Tân Cương (Trung Quốc) cấm người Hồi giáo đeo mạng che mặt

Chính quyền Tân Cương, Trung Quốc vừa ban hành luật cấm người Hồi giáo đeo mạng che mặt.