TV& VIDEO

dệt thổ cẩm

Người phụ nữ dân tộc Tà Ôi hồi sinh nghề dệt thổ cẩm

Người phụ nữ dân tộc Tà Ôi hồi sinh nghề dệt thổ cẩm

VTV.vn - Ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chị Mai Thị Hợp - người dân tộc Tà Ôi - đã hồi sinh nghề dệt zèng (dệt thổ cẩm) và tạo việc làm cho 30 phụ nữ.