TV& VIDEO

dệt thổ cẩm

Những người tạo sức sống cho sắc màu thổ cẩm

Những người tạo sức sống cho sắc màu thổ cẩm

VTV.vn - Bình dị, thân thuộc nhưng lại luôn chuyển tải chiều sâu văn hóa của vùng đất. Trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số, những giá trị từ những sắc màu trang phục.