TV& VIDEO

di dân

Phải có giải pháp căn cơ khắc phục di cư tự do

Phải có giải pháp căn cơ khắc phục di cư tự do

Sáng nay (13/8), Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị về dân di cư tự do, bố trí dân cư ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên.